fbpx
Giriş
x
veya
x
x
Kayıt
x

veya

social facebook social twitter instagram

Dr. Bülent Yardımcı

Popüler
 
0.0 (0)
14510 0 1 0
GF Updated

Doktor Bilgileri

Akademik Kariyer
Dr.
Mesleği
Tıp Doktoru
Doktor Branşı
  • Dahiliye - İç Hastalıkları
Muayenehane / Hastane adı
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Mezun olduğu üniversite
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mezuniyet yılı
1986
Uzmanlığı aldığı üniversite
İstanbul Şişli Etfal Hasanesi
Öz Geçmiş
Eğitim 1980-86 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987-2001 İstanbul Şişli Etfal Hasanesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler İstanbul Tabip Odası Türk İç Hastalıkları Derneği Resüsitasyon Derneği KEPAN ( Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği) Türk Geriatri Derneği Akademik Geriatri Derneği Sertifikalar Kardiyopulmoner Resussitasyon Sertifikası 1990 İşyeri Hekimliği Sertifikası 1991 İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sertifikası 14-10-2003 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı 06-12-2003 Endotrakeal Entubasyon Eğitimi Sertifikası 05-08-2005 Kardiyopulmoner Resussitasyon Sertifikası 04-10-2005 European Resuscitation Council ALS Provider Course Certificate 23-10-2005 Sağlık Kurumları Yöneticiliği-İleri Düzey Sertifikası Mayıs 2006 LLL Course Certificate 'ICU Nutrition: Treatment and problem solving' 2012 LLL Course Certificate ' Approach to Oral and Enteral Nutrition' 2012 Deneyim 10/ 86 - 04/87 : Bingöl Solhan Sağlık Merkezi Tabipliği (Mecburi Hizmet) 1987 - 1991 : Şişli Etfal Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanlığı Eğitimi 1991 - 1992 : Ankara Mevki Askeri Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Tabip Asteğmen Olarak Askerlik Görevi 16-09-1992 : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Yan Dal Sınavını Kazanma (Sağlık Bakanlığı Zorunlu Hizmet nedeniyle muvaffakat vermediğinden Hematoloji İhtisası yapılamamıştır ) 1992 - 1994 : Niğde Bor Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı (Mecburi Hizmet) 1992 - 1995 : S.H.Ç.E.K Bor Huzurevi Reviri Kuruculuğu ve Gönüllü Doktorluğu 1994 - 1995 : Niğde Bor Devlet Hastanesi Başhekimliği 1995 - 2005 : Balıklı Rum Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 1996 - 2005 : Balıklı Rum Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi Kurucusu ve Direktörü 1997 - 2005 : Balıklı Rum Hastanesi Geriatri Klinikleri ve Genel Poliklinik Direktörlüğü 1997- 2005 : Balıklı Rum Hastanesi Acil Polikliniğinin Revizyonu ve Acil Poliklinik Direktörlüğü 1997 - 2005 : Balıklı Rum Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2001 - 2005 : Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane Bölümü Sorumluluğu 2002- 2005 : Balıklı Rum Hastanesi Akliye Kliniğinin Revizyon Komitesi Üyeliği ve Hastaların Dahili Takiplerinin Sorumlusu 2005 – 2006 : Özel V.K.V. İtalyan Onkoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Acil Poliklinği Sorumlusu 2006 : Özel V.K.V. İtalyan Hastanesi Eğitim Seminerleri Sorumlusu ve Moderatörü 2006 Ağustos -2013 : Özel.V.K.V Amerikan Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı 2013- : İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Yayınlar Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ; 1- Dr. Bülent Yardımcı, Doç.Dr. Semir Abbasoğlu: Ciddi Hipertansiyon Tedavisinde Dilaltı İsosorbide Dinitrate'ın Klinik Etkinliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa: 284-289 Temmuz-Eylül 1989 2- Dr. Bülent Yardımcı: Oral Hipoglisemik Ajanlar, Vatan Tıp Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa:11-14 Temmuz1989 3- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Neval Karabel, Dr. Nezaket Eren: Akut Miyokard İnfarktüsünün İlk Tanısında Laktik Dehidrogenaz-1 / Laktik Dehidrogenaz –2 Oranının Değeri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 35-45 Ocak-Mart 1990 4- Doç Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperostozis Frontalis İnterna, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt :24 Sayı:1 Sayfa: 53-58 Ocak-Mart 1990 5- Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu: Portal Hipertansiyonda İlaç Tedavisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 103-106 Ocak-Mart 1990 6- Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Kamil Basmacıoğlu, Dr. Nihat Akbayır, Dr. Cemil Sarı: Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlarla Suisid Girişimleri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı: 1 Sayfa:58-68 Ocak-Mart 1990 7- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Cemil Sarı: Salisilat İntoksikasyonu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 176-181 Nisan-Haziran 1990 8- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu: Kardiyojenik Şok Adaylarının Klinik Erken Tanımı, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 282-288 Nisan-Haziran 1990 9- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli: Bumetanide'in Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Hastalardaki Etkisi ve Güvenilirliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:4 Sayfa: 487-492 Ekim-Aralık 1990 10- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Kardiyovasküler Hastalığı Olan KOAH'lılarda EKG bulguları, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 220-225 Nisan-Haziran 1991 11- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Özer Öksüz, Dr. Hilmi Şenli :Habis Histiositoz (Histiositik Medüller Retiküloz) Vak'a Bildirisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa:257-260 Nisan-Haziran 1991 12- Dr. Engin Seber, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hüseyin Diz: Tifo, Tanı Perforasyon Olunca mı Konulmalı ?, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 268- 272 Nisan-Haziran 1991 13- Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu: Kalp Hastalarında Genel Anestezi ve Kalp Dışı Cerrahi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 289-304 Nisan-Haziran 1991 14- Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Cemil Sarı, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperkolesterolemi Tedavisinde Lovastatin, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:4 Sayfa: 461-471 Ekim-Aralık 1991 15- Dr. Bülent Yardımcı: Sessiz Miyokardiyal İskemi, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:3 Sayı:9 Sayfa: 15-19 Eylül 1991 16- Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Koroner Arter Hastalığı Olan KOAH'lılarda Risk Faktörü Olarak Lipidler, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:26 Sayı:1 Sayfa: 9-17 Ocak-Mart 1992 17- Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr Semir Abbasoğlu: Hidroklorotiyazid + Amilorid Kombinasyonunun Antihipertansif Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayı: 490-493 Ağustos 1992 18- Dr. Bülent Yardımcı: Sendrom X, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayfa: 63-65 Ağustos 1993 19- Dr. Bülent Yardımcı: Primer Hipertansiyon Tedavisinde Amlodipinin Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:6 Sayı:3 Sayfa: 174-175 Mart 1993 20- Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hüsamettin Sargın, Dr. Adem Ertunç: H-2 Reseptör Antagonistlerine Dirençli Duodenal Ulcus Olgularında Omeprazolün Etkinliği, Haseki Tıp Bülteni Cilt:31 Sayı:1 Sayfa: 67-69 Ocak-Mart 1993 21- Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Restriktif Kardiyomyopati Olgusu, Okmeydanı Tıp Dergisi Cilt:11 Sayı:1-2 Sayfa: 48-49 Ocak-Nisan 1993 22- Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Nekrotizan Vaskülit Olgusu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:27 Sayı:1 Sayfa: 122-124 Ocak-Mart 1993 23- Dr. Semra Ünsal, Dr. A.Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı : Gebelik Toksikozunda Serum Demir Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:28 Sayı:2-3 Sayfa:Sayfa: 206-211 Nisan-Eylül 1994 24- Dr. A. Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı: Sistemik Lupus Eritematozus'ta Antinükleer ( SS-A / SS-B) Antikorlarının Tanı Değeri, Dirim Tıp Dergisi Cilt:73 Sayı:7-8 Sayfa:208-214 Temmuz-Ağustos 1998 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler; 1-Prof. Dr. Osman Uçarer, Dr. Bülent Yardımcı, Z. Günal, V. Okan: Nifedipine Aplication in Hypertensive Emergencies, Acta Cardiologica Mediterranea Volume: 11 Number: 1 Page:37-38 1993 2-Prof. Dr. Osman Uçarer, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Bülent Yardımcı: The Five Years Experience in A Coronary Care Unit, Acta Cardiologica Mediterranea Volume: 11 Number: 2-3 1993 Kitaplar; 1-Dr. Bülent Yardımcı:Gebelik ve Böbrekler,Sayfa:79-88 ;Gebelik ve Gastrointestinal Sistem, Sayfa:111-129 ; Gebelik ve Endokrin Sistem Sayfa: 149-158. Editör: Dr. A. Halit Erol, Gebelikte İç Hastalıkları, Baştem Yayınları 1993 2-Dr. Hilmi Şenli, Dr. H.Mehmet Karaaslan, Dr. Bülent Yardımcı: Antiaritmik İlaçlar (Sınıflandırma ve Önemli Özellikler) 1996 3-Yrd. Doç. Dr. Melahat Akdeniz, Dr. Bülent Yardımcı: Hematolojik Semptomlar ; Anemi, Sayfa 394-419, Lenfatik Sistem Hastalıkları, Sayfa 420-447, Kanama Diyatezi ve Trombofilik Diyatez Sayfa 448-473 ; Siegenthaler, Semptomdan Tanıya İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı Walter Siegenthaler Çeviri Editörleri : Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu, Doç. Dr. Hakan Yaman, Yüce Yayım 2008 Çok Merkezli Çalışmalar; 1-Prof. Dr. Orhan Demirhindi, Doç. Dr. Pervin Olgun: Çeşitli Enfeksiyonların Ayaktan Tedavisinde Günde İki Defa Uygulanan Duocid Tablet ( Sultamicillin)'in Etkinlik ve Emniyeti Üzerine Çok Merkezli Bir Çalışma 2-Prof. Dr. Dilek Önel: Ağrılı Kas Spazmları Tedavisinde Sirdalud (Tizanidine) Türkiye Genelinde Çok Merkezli Açık Çalışma Sonuçları 3-Prof. Dr. Hakan Karpuz: Is 'Pulse Pressure' an Independent Risk Factor For Coronary Artery Disease in Hypertensive Population? (19. Dünya Kardiyoloji Kongresinde Sözlü Bildiri ) Düzenlenen Seminerler; 1-Dr Bülent Yardımcı: Akut Miyokard İnfarktüsü : Klinik Özellikler, Şişli Etfal Hastanesi Akut Miyokard İnfarktüsü Paneli 1988 2-Dr. Bülent Yardımcı : ACE İnhibitörleri, Farmakolojik Özellikleri ve Klinik Kullanımları Mustafa Nevzat Konferans Salonu 1989 3-Dr. Bülent Yardımcı: EKG Eğitim Seminerleri, Ankara Mevki Askeri Hastanesi 1992 4-Dr. Bülent Yardımcı: İskemik Kalp Hastalıkları Eğitim Seminerleri, Ankara Mevki Askeri Hastanesi 1992 5-Dr. Bülent Yardımcı: Kalp Akciğer Canlandırması, Bor Sağlık Grup Başkanlığı Eğitim Seminerleri 1993 6-Dr. Bülent Yardımcı: AIDS, Bor Sağlık Grup Başkanlığı Eğitim Seminerleri 1993 7-Dr. Bülent Yardımcı: Hipertansiyon Tedavisinde Kalsiyum Antagonistleri, Bor Şeker Fabrikası Konferans Salonu 1994 8-Dr. Bülent Yardımcı: Akut Viral Hepatitler ve Korunma Yolları, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 1997 9-Dr. Bülent Yardımcı: AIDS, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 1997 10-Dr. Bülent Yardımcı: Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Tedavileri, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Konferans Salonu 1998 11-Dr. Bülent Yardımcı: Oral Antidiyabetikler, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Konferans Salonu 1998 12-Dr. Bülent Yardımcı: Antiinflamatuar İlaçlar, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 1999 13-Dr. Bülent Yardımcı: Antihipertansif İlaçlar, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Semiha Şakir Huzurevi Konferans Salonu 1999 14-Dr. Bülent Yardımcı: Levofloksasin, Farmakolojik ve Klinik Özellikler, Hoechst Eğitim Seminerleri Dizisi, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 2000 15-Dr. Bülent Yardımcı: Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2001 16-Dr. Bülent Yardımcı:Hiperglisemik Aciller, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2001 17-Dr. Bülent Yardımcı : Gastrointestinal Kanamalara Yaklaşım ve Tedavi, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2002 18- Dr. Bülent Yardımcı: Romatoid Artrit Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2002 19-Dr. Bülent Yardımcı: Supraventriküler Aritmiler ve Acil Tedavileri, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2002 20-Dr. Bülent Yardımcı: Ateroskleroz patogenezi, Balıklı Rıum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2003 21-Dr. Bülent Yardımcı: EKG de Aritmi Ayırıcı Tanıları, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2003 22-Dr. Bülent Yardımcı: Supraventriküler ve Ventriküler Aritmilerde Acil Tedavi, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2003 23-Dr. Bülent Yardımcı: İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitimi, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi ve Yoğun Bakım Ünitesi 2004 24- Dr. Bülent Yardımcı: Geriatrik Hastaya Yaklaşım, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu A Salonu 2006 25- Dr. Bülent Yardımcı: Nefrolojik Aciller, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B Salonu 2006 26- Dr. Bülent Yardımcı: Hipertansif Aciller, İtalyan Hastanesi Konferans Salonu 2006 27- Dr. Bülent Yardımcı: Aspirasyon Pnomonileri, İtalyan Hastanesi Konferans Salonu 2006 28- Dr. Bülent Yardımcı: Böbrek taşları Tedavi ve Profilaksisi, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B Salonu 2006 29- Dr. Bülent Yardımcı: Hekimlerle İlişkiler ( Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sertifika Programı ) Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü 2007 30- Dr. Bülent Yardımcı: Sıvı -Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B salonu 2007 31- Dr. Bülent Yardımcı:Yaşlılarda Düşme : Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B Salonu 2008 32- Dr. Bülent Yardımcı: Yaşlı Populasyonda Ağrı Kontrolü, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu B Salonu 2009 33- Dr. Bülent Yardımcı: Yaşlılarda Farmakoterapi, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu B Salonu 2010 34- Dr Bülent Yardımcı: Amerikan Hastanesi Mortalite & Morbidite Sunumlarında ( Moderatör: Prof. Dr. Mois Bahar ) 2009-2013 yılları arasında 13 adet olgu sunulmuş,tartışılmış ve olgularla ilgili kısa seminerler verilmiştir Ulusal kongrelerde sunulan bildiriler; 1-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli: Bumetanide'in Konjestif Kalp Yetersizliği Olan Hastalardaki Etkisi ve Güvenilirliği, Program ve Özetler Kitabı Sayfa 31, XXXI. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 12-14 Kasım, İstanbul 1990 2-Dr. Nihat Akbayır, Dr. Bülent Yardımcı: Ciddi Kronik Kalp Yetersizliğinde Serum Tümör Nekroz Faktör Düzeylerinin İncelenmesi, Bilimsel Program ve Serbest Bildiri Özet Kitapçığı Sayfa:33 III. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya 1994 3-Dr. Bülent Yardımcı: Hızlı Atrial Fibrilasyonda İntravenöz Diltiazemin Etkinliği, Bilimsel Program ve Serbest Bildiri Özet Kitapçığı Sayfa: 66 III. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya 1994 4-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu: Kataraktı Olan Diabetes Mellitus Tip 2 Hastalarında Kardiyovasküler Hastalık Oranları, Ulusal Diabet Kongresi ve İnsülinin Keşfine Doğru 75. Yıl Sempozyumu Özet Kitapçığı, Sayfa: 80 Ulusal Diabet Kongresi ve İnsülinin Keşfine Doğru 75. Yıl Sempozyumu Kapadokya 1995 Uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler; 1-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli:Effect of Enalapril Maleate on Effort Arterial Blood Pressure Measurements in Patients with Primary Hypertension, Abstract Book Page: 136, Turkish-German Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, Marmaris 21-25 April 1996 Kongreler; Ulusal Kongreler; 1) 31. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 12-14 Kasım 1990 İstanbul 2) 3. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27 Ekim 1994 Antalya 3) Ulusal Diabet Kongresi, 17-21 Mayıs 1995 Kapadokya 4) Uluslarası Katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, 28-31 Mayıs 1996 İstanbul 5) 2. Uluslararası Obesite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi, 19-24 Mayıs 1997 Marmaris 6) 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997 Antalya 7) 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998 İstanbul 8) 35. Ulusal Diyabet Kongresi & 4. Uluslararası Obesite Sempozyumu, 10-15 Mayıs 1999 İstanbul 9) 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999 İzmir 10) 17. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5-8 Haziran 2000 İstanbul 11) 39. Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2003 İstanbul 12) 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 26-30 Eylül 2003 Antalya 13) 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2003 Antalya 14) 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-19 Eylül 2004 Antalya 15) 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004 Antalya 16) 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006 Antalya 17) 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 19-23 Ekim 2007 Antalya 18) III Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 2007 Antalya 19) 45. Ulusal Diyabet Kongresi 20-24 Mayıs 2009 Antalya 20) 12 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010 Antalya 21) 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul 22) Akademik Geriatri 2011 Kongresi 25-29 Mayıs 2011 Antalya Uluslararası Kongreler; 1) Symposium: Non-Cardiac Surgery for Cardiac Patients, September 20-21 1990 İstanbul 2) 4.th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, September 23-27 1990 Antalya 3) Turkish-German Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, 21-25 April 1996 Marmaris 4) International Forum on Angiotensin II Receptör Antagonism, January 27-30 1999 Monte-Carlo 5) Dördüncü Uluslararası Akademik Kardiyoloji Kollokyumu, 27 Şubat 2000 İstanbul 6) EAS Workshop 2000 " Low HDL in Cardiovascular Diseases", April 7-8 2000 İstanbul 7) Selective Angiotensin Receptör Blockade, Clinical Effects Today for the Promise of Improved Outcoöes Tomorrow. International Symposium, 15-16 April 2000 Paris 8) Meeting the Challenges of Atherosclerosis in the New Millenium, February 9-11 2001 Barcelona 9) Beşinci Uluslararası Akademik Kardiyoloji Kolokyumu, 31 Mart 2001 İstanbul 10) 23. Congress of the European Society of Cardiology, September 1-5 2001 Stockholm 11) 19th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension/ 12th European Meeting on Hypertension, June 23-27 2002 Praque 12)17.th European Meeting on Hypertension June 15-19 2007 Milan 13) Geriatrics 2008 5-8 Nisan 2008 Antalya Eğitim Toplantıları ve Sempozyumlar; 1) Ülkemizde Depresyon Sorunu, T.C.S.S.Y.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Toplantısı, 19-9-1987 İstanbul 2) Intercleve '88 Konferansları, 10-11 Kasıım 1988 İstanbul 3) Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon (C.P.R.) Kursu 1990 İstanbul 4) Gladstone-American Hospital Lipid Clinic Training Program, 10-11 May 1996 İstanbul 5) Total İskemik Yük Sempozyumu, 8 Nisan 1995 İstanbul 6) Update in Nephrology 1997, June 29-July 02 1997 İstanbul 7) Koroner Kalp Hastalığı'ndan Korunma ve Tedaviye İlişkin Ulusal Kılavuz Sempozyumu, 3 Mayıs 1997 İstanbul 8) Kalp Yetersizliği ve Tedavisi Eğitim Kursu, 24-26 Nisan 1998 İstanbul 9) Metabolik Kemik Hastalıkları Kursu, 29 Eylül 1998 İstanbul 10) Kardiyoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, Update on Cardiology (Kardiyolojide Gelişmeler), 4-5 Aralık 1998 İstanbul 11) Türkiye Akut Koroner Sendromlar Sempozyumu, 15 Mayıs 1999 İstanbul 12) Ateroskleroz Eğitim ve Araştırma Grubu Eğitim Toplantısı, 4-5 Aralık 1999 İstanbul 13) Kalp Yetersizliği Grubu (KAYET) Eğitim Toplantısı, 29 Ocak 2000 İstanbul 14) "Temel Nefroloji Kursu ve Nefroloji'de Yeni Ufuklar" Kursu, 5 Haziran 2000 İstanbul 15) Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, 10-11 Ocak 2002 İstanbul 16) Ateroskleroz ve Korunma, ( Uluslarası Katılımlı Toplantı ), 12 Ocak 2002 İstanbul 17) İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu, 28-29 Mart 2002 İstanbul 18) Geleneksel İç Hastalıkları Günleri (İnteraktif Güncelleştirme2003), 14-16 Mart 2003 İstanbul 19) Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 2003 1-3 Mayıs 2003 İstanbul 20) 6. İleri Kardiyak Yaşan Desteği Kursu, 13-14 Ekim 2003 Antalya 21) Kanama ve Tromboza Eğilim Sempozyumu, 6-7 Kasım 2003 İstanbul 22) Güncel Klinik Onkoloji Sempozyumu, 11-12 Aralık 2003 İstanbul 23) Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı, 28 Şubat 2004 İstanbul 24) Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( İnteraktif Güncelleştirme 2004), 12-14 Mart 2004 İstanbul 25)Gastroenterolojide Klinik Yaklaşımlar Sempozyumu, 18-19 Mart 2004 İstanbul 26) Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2004, 29 Nisan-1 Mayıs 2004 İstanbul 27) Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyumu, 11 Haziran 2004 İstanbul 28) Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyumu, 4-5 Kasım 2004 İstanbul 29) Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 10-11 Mart 2005 İstanbul 30) Geleneksel İç Hastalıkları Günleri (İnteraktif Güncelleştirme 2005) İstanbul 31) Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisinde Yenilikler, 17-18 Mart 2005 İstanbul 32) Endotrakeal Entubasyon Eğitimi Kursu, 5 Ağustos 2005 İstanbul 33) Kardiyopulmoner Resussitasyon Kursu, 3-4 Ekim 2005 İstanbul 34) Akciğer ve Prostat Kanseri Tedavisinde En Son Metodolojiler, 10-11 Kasım 2005 İstanbul 35) European Resuscitation Council ALS Provider Course, 21-24 Kasım 2005 Antalya 36) Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler Sempozyumu, 24-25 Kasım 2005 İstanbul 37) Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2005 İstanbul38-) Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu, 2-3 Şubat 2006 İstanbul 39) Sağlık Kurumlar Yöneticiliği –İleri Düzey Programı, 21 Şubat -11 Mayıs 2006-06-01 İstanbul 40-) Doğru ve Etkili Konuşma ile Başarılı İletişim, 13 Mayıs 2006 İstanbu1 41) Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2006 İstanbul 42) Preoperatif Konsültasyon Kursu, 13 Eylül 2006 Antalya 42) Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu 19-20 Ekim 2006 İstanbul 43) AkademiKA 'Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı' 3-5 Kasım 2006 İstanbul 44) Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu 9 Kasım 2006 İstanbul 45) Adolesan Sağlığı II 27-28 Mart 2008 İstanbul 46) Temel Geriatri 2008 5 Nisan 2008 Antalya 47) Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Sempozyumu 6-7 Haziran 2008 İstanbul 48) Avrupa Rususitasyon Konseyi (ERC) Klavuzuna Göre Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulamaları ve İleri Yaşam Desteği 22 Aralık 2008 İstanbul 49) Atherosclerosis and Its Complications in Clinical Practice Symposium 11-13 Eylül 2009 İzmir 50-) Tütün Kontrolü ve Klinik Uygulamada Sigara Bırakma Yaklaşımı e-Kursu 2010 51) Kalp Kapak hastalıklarında Girişimsel Tedavide Yenilikler 26 Şubat 2010 İstanbul 52) Dislipidemi Tedavisinde Bütünsel Yaklaşım 2-3 Nisan 2010 Mardin 53) Tip 2 Diyabet 14-16 Ocak 2011 Girne 54) Avrupa Resusitasyon Konseyi (ERC) Kılavuzu'na göre Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulamaları ve İleri Yaşam Desteği 21 Şubat 2011 İstanbul 55) II Kalp Kapak Hastalıklarında Girişimsel Tedavide Yenilikler Sempozyumu 25 Şubat 2011 56) Akademik Geriatri 2011 Nutrisyon Kursu 25 Mayıs 2011 Antalya 57) KEPAN Güz Nutrisyon Okulu 14-16 Eylül 2012 Antalya

İletişim Bilgileri

Çağrı Merkezi
4440436
Fax
+90 (212) 224 49 82

Konum Bilgileri

Şehir
İstanbul
İlçe
Şişli
Posta Kodu
34381
Adres
Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Sisli - Istanbul

Hizmetler

Hizmet Dilleri
İngilizce

Konum

Swap Start/End

Üye Yorumları

Bu tanıtım için henüz üye yorumu yok
Web sitemizde bir hesabınız hala yok mu? Bir hesabınız var ise yada Hesap oluştur