fbpx
Giriş
x
veya
x
x
Kayıt
x

veya

social facebook social twitter instagram

Prof. Dr. Kerem Özel

Popüler
 
0.0 (0)
17620 0 1 0
GF Updated

Doktor Bilgileri

Akademik Kariyer
Prof. Dr.
Mesleği
Tıp Doktoru
Doktor Branşı
  • Çocuk Cerrahisi
Muayenehane / Hastane adı
Şişli Florence Nightingale Hastanesi
Mezun olduğu üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Mezuniyet yılı
1995
Uzmanlığı aldığı üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Öz Geçmiş
İdari Görevler 2007-2010 Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Gençlik Projeleri Koordinatörü 2005-2010 Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Tıp Fakültesi Temsilciliği 2008-2010 Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 2010- Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2011- Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2010-2011 İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2011- Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekimliği 2013-Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA) European Society of Paediatric Urology (ESPU) Pediatrik Üroloji Derneği International Children’s Continence Society (ICCS) Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği Tıp Bilişimi Derneği Ödüller 2003 – “Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Araştırma Ödülü”, 10 Ekim 2003, Şanlıurfa. Çalışma: Apak S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, “Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB 49, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 2007 – “En İyi Tartışmalı Poster Ödülü” 27 Ekim 2007, İzmir. Çalışma: Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Koç, A. Kazez, “Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, 22-27 Ekim 2007. 2008 - “En İyi Poster Ödülü” 18 Haziran 2008, İstanbul. Çalışma: Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, “Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir” XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, 16-18 Haziran 2008. Deneyim 1995-2001 Ar.Gör. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Marmara Üniversitesi 2001-2008 Yar.Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi 2008-2010 Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi 2010-2013 Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi 2013-... Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi Yayınlar A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Ozel, S.K., M. Yuksel, G. Haklar, C.U. Durakbasa, T.E. Dağlı ve A.O. Aktan, “Nitric Oxide And Endothelin Relationship in Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury(II),” Prostaglandins. Leukot. Essent. Fatty. Acids, 64(4,5), 253-257 (2001). 2. İskit, S.H., H. Alpay, H. Tuğtepe, C. Özdemir, S.H. Ayyıldız, K. Özel, M. Bayramiçli, C. Tetik ve T.E. Dağlı. “Analysis of 33 Pediatric Trauma Victims In The 1999 Marmara Turkey Earthquake,” J. Pediatr. Surg, 36(2), 368-372 (2001). 3. Ozel, S.K. ve A. Kazez, “Horner’s Syndrome Secondary to Tube Thoracostomy,” Turk. J. Pediatr, 46(2), 189-190 (2004). 4. Ozel, S.K., S. Apak, I.H. Ozercan ve A. Kazez, “Giant Mesenteric Lipoma as a Rare Cause of Ileus in a Child,” Surg. Today, 34, 470-472 (2004). 5. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “An Unusual Presentation of Patent Urachus: Report of a Case,” Eur. J. Pediatr. Surg, 14(3), 206-208 (2004). 6. Kiyan, G., S. Aktas, K. Ozel, E. Isbilen, E. Kotiloglu ve T.E. Dagli, “Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Caustic Esophageal Injury in Rats,” J. Pediatr. Surg, 39(8), 1188-1193 (2004). 7. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, “The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus,” J. Pediatr. Surg, 39(9),1381-1385 (2004). 8. Kazez, A., S.K. Ozel, E. Kocakoc ve A. Kırıs, “Double Intussusception in a Child: The Triple Circle Sign,” J. Ultras. Med, 23(12),1659-1661 (2004). 9. Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic , A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, “Conservative Treatment of Postpneumonic Thoracic Empyema in Children,” Surg. Today, 34(12), 1002-1005 (2004). 10. Apak, S., A. Kazez, S.K. Ozel, B. Ustundag, N. Akpolat ve A. Kizirgil, “Spot Urine 5-HIAA Levels in Early Diagnosis of Acute Appendicitis,” J. Pediatr. Surg, 40(9), 1436-1439 (2005). 11. Ozel, S.K., A. Kazez, A.A. Koseogullari ve N. Akpolat, “Scapular Bronchogenic Cysts in Children: Case Report and Review of the Literature,” Pediatr. Surg. Int, 21(10), 843-845 (2005). 12. Ozel, S.K. ve A. Kazez, “Horner Syndrome Due to First Rib Fracture After Major Thoracic Trauma,” J. Pediatr. Surg, 40(10), e17-e19 (2005). 13. Ozel, S.K., N. Ilhan, A. Kazez, S. Apak ve N. Ilhan, “Is Urinary 5-HIAA Determination a Valuable Method in Diagnosis of Acute Appendicitis in Children?,” J. Indian. Assoc. Pediatr. Surg, 11(1), 29-32 (2006). 14. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “Does a Fibrin-collagen Patch Support Early Anastomotic Healing in Colon? An Experimental Study,” Tech. Coloproctol, 10(3), 233-236 (2006). 15. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “Presence of Ectopic Adrenocortical Tissues in Inguinoscrotal Region Suggests an Association with Undescended Testis,” Pediatr. Surg. Int, 23(2), 171-175 (2007). 16. Kaplan, M., S.K. Ozel, B. Akgun, A. Kazez ve S. Kaplan, “Hepatic Pseudocysts as a Result of Ventriculoperitoneal Shunts: Case Report and Review of the Literature,” Pediatr. Neurosurg, 43(6), 501-503 (2007). 17. Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, “The Efficacy of Conservative Treatment in Late Term Ovarian Torsion,” Eur. J. Pediatr. Surg, 17(2), 110-114 (2007). 18. Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Factors Affecting Renal Scar Development in Children with Spina Bifida,” Urol. Int, 79(2), 133-136 (2007). 19. Kaplan, M., Ş.K. Özel, B. Akgün, A. Kazez ve S. Kaplan, “Treatment Approaches for Abdominal Migration of Peritoneal Catheter of Ventriculoperitoneal Shunt,” Turk. Neurosurg, 17(2), 158-162 (2007). DOÇENTLİK SONRASI YAYINLANANLAR: 20. Kazez, A., Ş.K. Özel, U. Bakal ve M. Saraç, “Abdominotransanal Approach to Pouch Colon Associated with Rectal Atresia,” J. Pediatr. Surg, 44, E19-E21 (2009). 21. Özel, Ş.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, “The Roles of Extracellular Matrix Proteins, Apoptosis and C-kit Positive Cells in the Pathogenesis of Ureteropelvic Junction Obstruction” J. Pediatr. Urol. 2010 6(2), 125-9. 22. Gurgoze, M, S. Yıldırmaz, Y. Dogan, K. Özel, Ö. Gün, “A Rare Cause of Ascites in a Newborn: Posterior Urethral Valve,” Pediatr. Int. 2010 52(1), 154-5. 23. Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, N. Arslan, E. Ozan, “Parenchyma Protective Effect of Thoracic Cage in Response to Trauma Direction in Blunt Thoracic Trauma: An Experimental Study,” Ulus. Travma. Derg,, 2010 16(4), 287-92. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Bilgili, M., T. Şengül ve Ş.K. Özel, “İletim Bozuklukları,” 2. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Günleri, 36, İstanbul, 18-20 Kasım 1992. 2. Özel, K., G. Kıyan, C. Canpolat, E. Kotiloğlu ve T. Dağlı, “Embryonal rhabdomyosarcoma: A rare coexistence with congenital bronchogenic cyst,” 1st World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 63, İzmir, April 20-22, 2000. 3. Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic, A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, “Conservative treatment of postpneumonic thoracic empyema in children,” 5th European Congress of Paediatric Surgery, GPS113, Tours, France, May 21-24, 2003. 4. Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, “The efficacy of conservative treatment in late term ovarian torsion,” 6th European Congress of Paediatric Surgery, 86, Gdansk, Poland, May 25-28, 2005. 5. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, “Use of fibrin-collagen patch in experimental colonic anastomosis,” 6th European Congress of Paediatric Surgery, 128, Gdansk, Poland, May 25-28, 2005. 6. Dokumcu, Z., S.K. Ozel, C. Akyıldız, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Renal deterioration in the absence of vesicoureteral reflux in myelodysplastic children,” XVIIth Annual Congress of ESPU, 89, Athens, Greece, April 27-29, 2006. 7. Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Factors affecting renal scar development in children with spina bifida,” 7th European Congress of Paediatric Surgery, 75, Maastricht, Netherlands, May 11-13, 2006. 8. Ozel, S.K., S. Arda, G. Ergun, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Factors determining ultimate bladder capacity following augmentation in children,” 7th European Congress of Paediatric Surgery, 92, Maastricht, Netherlands, May 11-13, 2006. 9. Ozel, S.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, “The roles of extracellular matrix proteins, apoptosis and C-kit positive cells in the pathogenesis of ureteropelvic junction obstruction,” 9th European Congress of Paediatric Surgery, 98, İstanbul, Türkiye, June 18-21, 2008. 10. Özel, Ş.K., C. Beşik, H. Emir, Y. Söylet, L. Sever, S. Çalışkan, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, “Operative repair of ureteropelvic junction obstruction:30-year experience of a single institution,” 9th European Congress of Paediatric Surgery, 206, İstanbul, Türkiye, June 18-21, 2008. 11. Yılmaz, E., Ş.K. Özel, A. Kazez, M.K. Gürgöze, Y. Şen, “ Incidence of congenital heart defects in children with inguinal hernia: A prospective clinical study,” 9th European Congress of Paediatric Surgery, 279, İstanbul, Türkiye, June 18-21, 2008. 12. Tiryaki, S., Y. Parlar, C. Akyıldız, K. Ozel, A. Avanoglu ve I. Ulman, “Botulinum injection is useless on fibrotic neuropathic bladders,” XXIIth Annual Congress of ESPU, S14-7, Copenhagen, Denmark, April 27-30, 2011. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, “Gastroşizis Olgularında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11, 64-68 (1997). 2. Özel, K. ve H. Tuğtepe, “Nadir Görülen Bir Konjenital Anomali: Presternal Bronkojenik Kist”, Fırat Tıp Dergisi, 6(3), 490-492 (2001). 3. Özel, K. ve H. Tuğtepe, “Süt Çocuğu Döneminde Saptanan Bir Tailgut Kisti Olgusu” Fırat Tıp Dergisi, 6(3), 497-499 (2001). 4. Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, “Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Cerrahi Sonrası Sepsis ve Risk Faktörleri”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16(1), 22-26 (2002). 5. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Çocuklarda Toraks Travmaları”, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, 3, 39-44 (2003). 6. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez ve İ.H. Özercan, “Jejunal Yerleşimli Perfore Wind Sock Anomalisi”, Fırat Tıp Dergisi, 8(3), 159-160 (2003). 7. Kıyan, G., T.E. Dağlı, Ü. Güvenç, K. Özel, H. Tuğtepe ve S.H. İskit, “Özofagus Ameliyatı Sonrası Anastomoz Darlığı Gelişimini Etkileyen Faktörler”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 101-105 (2003). 8. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Konjenital Diyafram Hernisi”, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Eylül-Ekim, 49-58 (2004). 9. Özel, Ş.K., A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, “Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 53-56 (2004). 10. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, “Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18,115-117 (2004). 11. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Yılmaz ve A. Hanbeyoğlu, “Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı”, Fırat Tıp Dergisi, 10, 48-49 (2005). 12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler. Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos, 72-76 (2005). 13. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç, İ.H. Özercan ve M. Saraç, “Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu”, Fırat Tıp Dergisi, 10, 185-186 (2005). 14. Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, “Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu: Olgu Sunumu”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, 139-141 (2005). 15. Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, “İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B6, B12 ve Folik Asit Düzeyleri”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, 101-105 (2005). 16. Köseoğulları, A.A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal ve A. Kazez, “Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği”, Fırat Tıp Dergisi, 11, 73-74 (2006). 17. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, “Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi”, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20, 105-110 (2006). 18. Kazez, A. ve Ş.K. Özel, “Çocuklarda İnguinal Herni”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dergisi, 2 (35), 82-85 (2006). 19. Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, “Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 Yıllık Deneyim”, Fırat Tıp Dergisi, 12 (1), 20-22 (2007). 20. Özel, Ş.K., A. Kazez, “Çocuklarda Cerrahiye Metabolik ve Endokrin Yanıt” Klinik Çocuk Forumu, 7(3), 67-71 (2007). 21. Kazez, A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal, “ Laparotomi Uygulanan Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü,” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, 82-85 (2007). 22. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Spina Bifida: Doğu Anadolu’daki Durum,” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, 116-119 (2007). 23. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir” Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22, 70-72 (2008). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, “Prognostic Factors Affecting The Mortality In Gastroschisis Patients”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB5, İstanbul 21-22 Temmuz 1997. 2. İskit, S.H., S. Celayir, A. Çelebi, F. Akalın, M. Paşaoğlu, K. Özel, G. Batmaz, T.E. Dağlı ve D. Yeker, “Cerrahi Gastrointestinal Anomalili Yenidoğanlarda Saptanan Kardiyak Anomaliler: İki Merkezli Bir Çalışma”, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB53, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997. 3. İskit, S.H., G. Kıyan, R. Ahıskalı, M. Tugay, K. Özel ve T.E. Dağlı, “Akalazyayı Taklit Eden Alt Uçta Yerleşimli Trakeo-Bronşiyal Artık: Olgu Sunumu”, XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SP45, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997. 4. Özel, K., M. Yüksel, Ç. Ulukaya-Durakbaşa, G. Haklar, Ö. Aktan ve T.E. Dağlı, “İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarının Oluşum Mekanizmasında Endotelinin Yeri”, XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 58, Kemer, Antalya, 26-29 Eylül 1999. 5. Acar, Y., Y. Atay, K. Özel, S.H. İskit, F. Pekün ve H. Öztürk, “Erken Süt Çocuğu Döneminde Yutma Güçlüğü Nedeni Olarak Konjenital Krikofarengeal Akalazya: Olgu Sunumu”, 44. Milli Pediatri Kongresi, 81, Bursa, 4-8 Eylül 2000. 6. Ayyıldız, H.S., S.H. İskit, G. Kıyan, S. Berrak, H. Tuğteğe, Ş.K. Özel ve T.E. Dağlı, “Çocuklarda Port Kateter Kullanımı Deneyimimiz”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K133, Antalya, 7-11 Ekim 2001. 7. Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, “Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Sepsis İnsidansı ve Risk Faktörleri”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K139, Antalya, 7-11 Ekim 2001. 8. Tuğtepe, H., S.H. İskit, G. Kıyan, K. Özel, S. Ayyıldız ve T.E. Dağlı, “Çift Mesanenin Eşlik Ettiği Nadir Aksesuar Ekstremite Olgusu”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K151, Antalya, 7-11 Ekim 2001. 9. Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, “Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin”, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim 2001. 10. Özel, Ş.K., N. Akpolat, A. Kazez ve E. Parmaksız, “İnmemiş Mesane: Nadir Görülen Bir Umbiliko-vezikal Patoloji”, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 337, Mersin, 15-19 Ekim 2002. 11. Apak, S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, “Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 81, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Üyelerinin Mesleki İlgi Alanları Bakımından Eğilimleri”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 119, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 13. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, “Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 143, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 14. Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA: Ön Rapor”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 157, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 15. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Majör Toraks Travmasına Bağlı Birinci Kot Kırığı ve Horner Sendromu Birlikteliği”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 172, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 16. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, “Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi”, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 212, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003. 17. Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak, A.A. Köseoğulları ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 109, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 18. Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, “İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B6, B12 ve Folik Asit Düzeyleri”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 19. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç ve A.Kırış, “Çocukta Çift İnvajinasyon: "Üçlü Halka" Bulgusu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 152, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 20. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “Çocuk Cerrahisi Kaynak Kitapları Yazar Profili İle TÇCD Üye Profilinin Karşılaştırılması”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 165, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 21. Özel, Ş.K., A. Kazez ve M. Öğetürk, “Lateral Umbilikal Ligaman: Çocuklarda İnguinal Herni Onarımında Bir Komplikasyon Odağı mıdır?: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 181, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 22. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve E. Kocakoç, “Çocuklarda Konjenital Portal Ven Anevrizmasında Tanı Kriterleri: Olgu Sunumu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 189, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 23. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları, N. Akpolat ve E. Kocakoç, “Nadir Bir İnmemiş Testis Nedeni: Pelvik Yerleşimli Kistik Lenfanjiyom”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 245, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 24. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, “Çocuklarda Skapüler Yerleşimli Kütanöz Bronkojenik Kistler: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 253, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 25. Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, “Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu”, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 257, Bursa, 8-11 Eylül 2004. 26. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, “Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi”, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 70, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005. 27. Kazez, A., Ş.K. Özel ve Ü. Bakal, “Laparotomi Uygulanan Majör Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü”, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 71, Gaziantep, 21-24 Eylül 2005. 28. Kazez, A., Ş.K. Özel, N. Akpolat ve M. Göksu, “Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavi: Deneysel Bir İmmunhistokimyasal Çalışma”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 89, Marmaris, 1-4 Ekim 2005. 29. Özel, Ş.K., A. Kazez ve A. Kırış. “Testiküler Mikrolitiazis: Çocuklarda Tanısal ve Klinik Önem Taşıyan Nadir Bir Patoloji”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 157, Marmaris, 1-4 Ekim 2005. 30. Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, “Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 yıllık Deneyim”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 168, Marmaris, 1-4 Ekim 2005. 31. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, “Çocuklarda Ektopik Sürrenaller: Prospektif Bir Klinik Çalışma”, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 182, Marmaris, 1-4 Ekim 2005. 32. Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, A. Kazez, N. Arslan ve E. Ozan, “Künt Toraks Travmasında Göğüs Kafesinin Travma Yönüne Göre Parenkim Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma”, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 121, Adana, 5-8 Kasım 2006. 33. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Azaltılmış Ameliyat Öncesi Girişimler ve Geciktirilmiş Cerrahi Konjenital Diyafram Hernisinde Sağkalımı Etkilemektedir”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 45, İzmir, 22-27 Ekim 2007. 34. Saraç, M., Ş.K. Özel, M. Kaplan, A. Kazez, “Spina Bifida: Doğu Anadolu’daki Durum”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 53, İzmir, 22-27 Ekim 2007. 35. Kazez, A., Ş.K. Özel, A. Hanbeyoğlu, “İkizlik ve Teratom: Gelişim Ekseninin İki Ucu mu?”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 111, İzmir, 22-27 Ekim 2007. 36. Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Koç, A. Kazez, “Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri”, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, 22-27 Ekim 2007. 37. Hanbeyoğlu, A., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Özofagus Atrezisi:11 Yıllık Klinik Deneyim (1997-2008)”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28, İstanbul, 16-18 Haziran 2008. 38. Göksu, M., Ş.K. Özel, E. Yılmaz, M. Koç, A. Kazez, “Enürezis ve Konjenital Kalp Hastalığı İlişkisi”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, İstanbul, 16-18 Haziran 2008. 39. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Masif Koleksiyonlu Ampiyem Olgularında Erken Cerrahi, Hastanede Kalış Süresini Kısaltmaktadır”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 114, İstanbul, 16-18 Haziran 2008. 40. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, “Çocuklarda Over Torsiyonunda Konservatif Yaklaşımın Klinik Sonuçları: Ön Çalışma”, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 117, İstanbul, 16-18 Haziran 2008. 41. Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, “Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir” XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, 16-18 Haziran 2008. 42. Hanbeyoğlu, A., A. Kazez, B. Üstündağ, N. Akpolat ve Ş.K. Özel, “ Deneysel künt böbrek yaralanması oluşturulmuş ratlarda idrar N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin araştırılması”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 44, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 43. Saraç, M., Ş.K. Özel, E. Etem Önalan, H. Yüce ve A. Kazez, “ Spina bifidalı hastalarda metil tetrahidrofolat redüktaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerinin araştırılması”, XXVIIth. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 66, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 44. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, “ Şemseddin-i İtaki’nin (1570-!640) Resimli Anatomi Atlası’nda ürogenital anatomi tasvirleri”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 140, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 45. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, M. Saraç ve A. Kazez, “ Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyeloplastinin klinik sonuçlara etkisi: Ön çalışma” XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 209, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 46. Özel, Ş.K., A. Hanbeyoğlu, Ü. Bakal ve A. Kazez, “ Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 220, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 47. Bakal, Ü., A. Kazez, M. Akyol, E. Kocakoç ve Ş.K. Özel, “Bir ilin ilköğretim öğrencilerinde (7-14 yaş) kist hidatik prevalansının ultrasonografi ile belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 112, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 48. Çolakoğlu, Y., Ş.K. Özel ve A. Kazez, “Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatırılan travmalı olguların değerlendirilmesi”, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 129, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 49. Özel, Ş.K., Y. Çolakoğlu, Ü. Bakal, M. Saraç, A. Hanbeyoğlu ve A. Kazez, “İnvajinasyonda barsak rezeksiyonunu öngören ameliyat öncesi bulgular var mıdır?” XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 195, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim 2009. 50. Özel, Ş.K.,R. Özcan, C. Beşik, M. Eliçevik, H. Emir, N. Danişmend, Y. Söylet ve S.N.C. Büyükünal, “Üreteropelvik bileşke darlıklarının cerrahi tedavisi: Tek merkezin uzun dönem deneyimi”, XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 16-19 Mayıs 2011. Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar 1. Pediatrik Travma Sempozyumu. “ Çocuklarda Toraks Travmaları”, 3-4 Mayıs 2003, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2. Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları-2005.“ Spina Bifidalı Hastalarda Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler”, 9 Nisan 2005, Fırat Üniversitesi, Elazığ 3. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Spina Bifida Paneli. “Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler ve Güncel Çözüm Yöntemleri”, 5-8 Kasım 2006, Adana 4. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. “Nöropatik Olmayan Mesane İşlev Bozuklukları”, 22-23 Ekim 2007, İzmir 5. Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyumu. “Karın, Toraks ve Genitoüriner Travma Modelleri”, 10-11 Ekim 2008 6. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği II. Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. “Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Bozuklukları”, 28-29 Eylül 2009, Malatya 7. İdrar Kaçıran Çocuk Sempozyumu. “İşeme Bozukluklarında Tanı ve Ürodinamik Değerlendirme”, 19 Mart 2010, İzmir 8. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Vezikoüreteral Reflüye Modern Yaklaşım Paneli. “VUR Cerrahi Tedavisi”, 09-10 Nisan 2010, İzmir

Konum Bilgileri

Şehir
İstanbul
İlçe
Şişli
Posta Kodu
34381
Adres
Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Sisli

Hizmetler

Hizmet Dilleri
İngilizce

Çocuk Cerrahisi ve Sünnet

Konum

Swap Start/End

Üye Yorumları

Bu tanıtım için henüz üye yorumu yok
Web sitemizde bir hesabınız hala yok mu? Bir hesabınız var ise yada Hesap oluştur